px

De Duitse street art kunstenaar Case Maclaim, het alias van Andreas Von Chrzanowski, schilderde deze gigantische mural van maar liefst 95 m² op de gevel aan de achterkant van de sporthal in Rotem. Net zoals bij zijn voorgaande werken is Maclaim er ook ditmaal weer in geslaagd om een kunstwerk af te leveren dat zo hyperrealistisch en gedetailleerd is dat het wel een foto lijkt.

Het onderste deel van de muur, waarop oorspronkelijk het opschrift 'Your name here' stond, werd beschilderd door Pink Painter (@pinkpainter.be). Zoals gepland is dit intussen een legale graffitimuur geworden waarop lokale artiesten kun werk kunnen aanbrengen. 


The German street art artist Case Maclaim, the alias of Andreas Von Chrzanowski, painted this gigantic mural of no less than 95 m² at the back of the sports hall in Rotem. As with his previous works, Maclaim has again succeeded in delivering an artwork that is so hyper-realistic and detailed that it looks like a photograph.

The lower part of the wall, which originally bore the inscription 'Your name here', was painted by Pink Painter (@pinkpainter.be). As planned, this has now become a legal graffiti wall on which local artists can apply their work.

Created on April 29, 2023
Hoogbaan 126, 3650 Dilsen-Stokkem, België
Navigate
Hunted by Erwin Tommissen.
Pictures by Erwin Tommissen (@erwintommissen).

Marker details

Artist nationalityGermany
Buildingsports hall
Date created2023-04-29T22:00:00.000Z
Marker typeartwork
CityDilsen-Stokkem
CountryBelgium
What3Wordsplummets.engaging.populates