px

The act of Slowness

Een luiaard en zijn vriend de neushoornvogel maken nu deel uit van de bewoners van de Pleinstraat in Heverlee. Met de ondersteuning van stadsproject Kom op voor je wijk fleurden buurtbewoners de straat op met een formidabele muurschildering. Het resultaat is een gezamenlijk semi-realistisch kunstwerk dat voorbijgangers laat genieten van exotische planten, natuurlijke kleuren en diversiteit.

Sam Peetermans en Eline Develtere, bewoners van de Pleinstraat, zagen in hun zijgevel het ideale canvas voor een opmerkelijke muurschildering. Ze staken de koppen samen met toejuichende buurtbewoners en dienden een projectaanvraag in bij Kom op voor je wijk. “Met Kom op voor je wijk ondersteunt Stad Leuven buurtbewoners om hun buurt te verfraaien”, legt schepen van wijkwerking Bieke Verlinden uit. “Met de financiële en logistieke steun die buren krijgen via Kom op voor je wijk konden de buren van de Pleinstraat helemaal van start gaan met hun idee”.

Creatieve hulp werd gevonden bij Treepack. Na een brainstormsessie met de buren werden twee mogelijke ontwerpen uitgewerkt. Een gezellige luiaard of een zebra? Meer dan 100 buren brachten hun stem uit, met het uiteindelijke resultaat: The Act of Slowness.

De jungle neemt nu een stukje van de Pleinstraat over. Omgeven door levendige paarse bloemen heeft de luiaard zich op een tak genesteld. Opkijkend van zijn boek ‘The act of slowness’, met de slak erop, maakt hij oogcontact met de voorbijgangers. De luiaard geniet van het langzame leven en de rust. De buren hopen dat het verkeer deze houding overneemt om de omgeving nog aangenamer en veiliger te maken voor jong en oud in de straat. Met deze aantrekkelijke muurschildering is er nu een visueel breekpunt dat het verkeer stimuleert trager en rustiger te rijden.

De luiaard komt regelrecht uit de avontuurlijke reis van buurtbewoners Sam en Eline naar Panama. Ooit spotten ze ook een neushoornvogel in Indonesië. Deze twee dieren maakten veel indruk op het avontuurlijke stel.

Nu worden ze ook in Heverlee opgemerkt door passanten en buurtbewoners. Jong en oud blijft er even hangen en raakt met elkaar aan de praat. Het is een aangename ontmoetingsplek geworden die iedereen kleurrijk en vrolijk verwelkomt”, zegt schepen Bieke Verlinden.
------------------------------------------
A sloth and its friend the hornbill are now part of the residents of the Pleinstraat in Heverlee. With the support of the city project Kom op voor je wijk, local residents brightened up the streets with a formidable mural. The result is a joint semi-realistic work of art that allows passers-by to enjoy exotic plants, natural colours and diversity.

Sam Peetermans and Eline Develtere, residents of the Pleinstraat, saw their side façade as the ideal canvas for a remarkable mural. They put their heads together with cheering local residents and submitted a project application to Kom op voor je wijk. "With Kom op voor je wijk, the City of Leuven supports local residents to beautify their neighbourhood," explains alderman for neighbourhood work Bieke Verlinden. "With the financial and logistical support that neighbors receive through Kom op voor je wijk, the neighbors of the Pleinstraat were able to get started with their idea."

Creative help was found at Treepack. After a brainstorming session with the neighbours, two possible designs were worked out. A gregarious sloth or a zebra? More than 100 neighbors cast their votes, with the final result: The Act of Slowness. The jungle now takes over a part of the Pleinstraat. Surrounded by vibrant purple flowers, the sloth has nestled itself on a branch. Looking up from his book 'The act of slowness', with the snail on it, he makes eye contact with the passers-by. The sloth enjoys the slow life and tranquility. The neighbours hope that traffic will adopt this attitude to make the area even more pleasant and safer for young and old in the street. With this attractive mural, there is now a visual breaking point that encourages traffic to drive slower and more calmly.

The sloth comes straight from the adventurous journey of local residents Sam and Eline to Panama. Once they also spotted a hornbill in Indonesia. These two animals made a big impression on the adventurous couple.

"Now they are also noticed in Heverlee by passers-by and local residents. Young and old linger for a while and start talking to each other. It has become a pleasant meeting place that welcomes everyone in a colourful and cheerful way," says alderman Bieke Verlinden.

Created on August 24, 2022
Pleinstraat 18, 3001 Leuven, België
Navigate
Hunted by Lisa.
Pictures by Treepack.

Marker details

Keywords
OrganizationTreepack
Marker typeartwork
CityLeuven
CountryBelgium
What3Wordsdozed.pits.setting