px

Subtle Splendors

Lokale kunstenaar Smok verfraaide deze grote elektriciteitscabine met zijn kenmerkende werk. Hij schilderde aan elke kant 2 kleine vogels.

Hij wilde de ongelooflijke schoonheid vastleggen die we kunnen vinden in de kleine dingen om ons heen. De pimpelmees, een kleine maar prachtige vogel, herinnert ons eraan dat zelfs de kleinste momenten en details in de natuur enorme vreugde en verwondering kunnen brengen. Laten we even de tijd nemen om de verborgen juweeltjes in ons dagelijks leven te waarderen.

Aan de andere kant creëerde hij een specht (de kant met uitzicht op het gelijknamige café). De specht is geschilderd als een optische illusie; vanuit het juiste gezichtspunt lijkt het alsof hij vlak voor de elektriciteitskast zit.

______________________________________________________________________________________________________________

Local artist Smok beautiefied this large electricty cabin with his signature work. He painted 2 small birds on each side.

He wanted to capture the incredible beauty we can find in the small things around us. The blue tit, a tiny yet stunning bird, serves as a reminder that even the smallest moments and details in nature can bring immense joy and wonder. Let’s take a moment to appreciate the hidden gems in our everyday lives.

On the other side he created a woodpecker (the side facing the café of the same name). The woodpecker is painted as an optical illusion; from the right viewpoint, it appears to be sitting right in front of the utility box.

Created on May 24, 2024
Edegem Prins Boudewijnlaan, 2650 Edegem, Belgium
Navigate
Hunted by Tim.

Marker details

Camera usedOnePlus 10 Pro
KeywordsBest of Belgium 2024
Date created2024-05-24T22:00:00.000Z
Marker typeartwork
CityAntwerp
CountryBelgium
What3Wordscraft.economies.clearing