px

NEDERLANDS - De tentoonstelling Tuchthuis AR wil het Tuchthuis toegankelijk maken aan de hand van augmented reality en kunst. Augmented reality voegt via je telefoon of tablet een laag toe aan de realiteit. Zonder een voet binnen te zetten in het gebouw maak je kennis met de architectuur van Laurent-Benoît Dewez en de intrigerende verhalen.

"Ik haalde mijn inspiratie na het beluisteren van het luisterverhaal over het Tuchthuis. Het raakte me dat de persoon in kwestie passief het zwijgen werd opgelegd door haar zus. Trouw nu maar gewoon, vergeet toch die dromen. Op een of andere manier kwam dit bij mij heel direct binnen. Dit zorgde voor het werk met de wijsvinger op de lippen en de brandende wolken die symbool staan voor het verbranden van dromen. Op de achterkant breng ik een persoon met rode doek op het hoofd aan die zich vastklampt aan een raam en terwijl het hoofd krabt. Deze figuur heb ik gebaseerd op een animatie van Stan Lievens. De figuren in zijn animatie lijken in een eindeloze strijd verwikkeld. De figuur op mijn illustratie lijkt wel op zoek naar die andere helft om de eindeloze strijd te hervatten."

ENGLISH - The 'Tuchthuis' AR exhibition aims to make the 'Tuchthuis' accessible using augmented reality and art. Augmented reality adds a layer to reality via your phone or tablet. Without setting foot in the building, you will become acquainted with the architecture of Laurent-Benoît Dewez and the intriguing stories.

"I got my inspiration after listening to the audio story about the Disciplinary House. It touched me that the person in question was passively silenced by her sister. Just get married now, forget those dreams. Somehow this came together me very immediately. This created the work with the index finger on the lips and the burning clouds that symbolize the burning of dreams. On the back I apply a person with a red cloth on the head who is clinging to a window and while scratching its head. I based this figure on an animation by Stan Lievens. The figures in his animation seem to be engaged in an endless battle."

Created on March 14, 2024
Rondeweg 2, 1800 Vilvoorde, Belgium
Navigate
Hunted by New User.

Marker details

Marker typeartwork
CityVilvoorde
CountryBelgium
What3Wordsjump.gulped.terminal