px
On the back of the Normo coffee house in the "Grote Goddaard" spread over two floors, one of the most original murals in the city is displayed, a gigantic work, bursting with figures, which you can not get tired of.
“They gave me freedom in the design,” Kim says (he omits his last name when signing his comics and cartoons). “But it had to contain culturally relevant Antwerp residents. 

The 'Boom Paukeslag' and Singer's sewing machine immediately catch the eye. And if you study the work long enough, you will discover the important figures from Antwerp's cultural life: in addition to van Ostaijen, Elsschot and Claus, Rubens, Van Beirendonck, Panamarenko, Barman and Brabo. They are located between Wiske and Schanulleke, Lange Wapper and Kludde. We also see references to A Greek Tragedy, the Oscar-winning cartoon by Nicole Van Goethem, to the Tropical Institute, the Hasidic community…

“But in between I also drew my typical collection of bizarre fantasy figures: sexy, half-naked women, robots, cats, gnomes, drunks, skeletons, witches and princesses and a Superman with the Antwerp A on his chest. It was already a crazy job to draw them all, but for the men who have put the work on the facade dozens of times, it must have been really hellish.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de achtergevel van koffiehuis Normo in de Grote Goddaard, op de hoek met de Engelse Beurs, prijkt nu, verspreid over twee verdiepingen, een van de origineelste muurtekeningen van de stad, een gigantisch werk, barstensvol figuren, waar je niet op uitgekeken raakt.
“Ze hebben me vrij gelaten in het ontwerp”, zegt Kim (zijn familienaam laat hij weg als hij zijn strips en cartoons signeert). “Maar er moesten wel cultureel verantwoorde Antwerpenaars in staan. En zo dicht bij het Letterenhuis en het standbeeld van Paul van Ostaijen mocht er in dit van Ostaijen-jaar ook wel een serieuze focus op de dichter liggen.”

De ‘Boem Paukeslag’ en de naaimachine van Singer vallen meteen op. En wie het werk lang genoeg bestudeert zal ze wel ontdekken, de belangrijke figuren uit het Antwerpse cultuurleven: naast van Ostaijen ook Elsschot en Claus, Rubens, Van Beirendonck, Panamarenko, Barman en Brabo. Ze staan tussen Wiske en Schanulleke, Lange Wapper en Kludde. We zien ook verwijzingen naar Een Griekse Tragedie, de tekenfilm van Nicole Van Goethem die een Oscar won, naar het Tropisch Instituut, de chassidische gemeenschap…

“Maar daartussen heb ik ook mijn typische collectie van bizarre fantasiefiguren getekend: sexy, halfnaakte vrouwen, robotten, katten, kabouters, zatlappen, skeletten, heksen en prinsessen én een Superman met de Antwerpse A op zijn borst. Het was al een waanzinnige klus om ze allemaal te tekenen, maar voor de mannen die het werk tientallen keren uitvergroot op de gevel hebben gezet, moet het echt hels geweest zijn.”

Created on August 6, 2021
Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, Belgium
Navigate

Hunted by Tim Marschang.

rather.trousers.camera