px

Kymo OneClaimed

Met een vast palet aan felle kleuren tracht KYMO ONE eerst en vooral meer leven in het straatbeeld te brengen. Afkomstig uit een liefde voor zowel klassieke kunst, grafisch ontwerp en graffiti duiken er zowel klassieke standbeelden als speelse elementen op in de werken veelal gemaakt met uitsluitend spuitbussen.

Available nowShop online →

Artworks

Collaborations

Archived