px

Fear

Dit startte met een berichtje van @saskialienard die iemand zocht om de spuuglelijke poort van het 'Zuidpool' theater wat op te fleuren. Na wat berichten over en weer, was er budget en contacteerde ik Simon. De rest is geschiedenis....

'In plaats van te vragen naar de gebruikelijke thema's gaf ze mij de gelegenheid om onze wederzijdse verontwaardiging over de toestand van de wereld op dit moment te uiten. Ik accepteerde haar verzoek op zaterdag, maakte op zondag een snel ontwerp en moest de hele poort in één dag, maandag, schilderen.': vertelt Simon.

"FEAR" spoort kijkers aan om na te denken over het inherente menselijke verlangen naar veiligheid, liefde en bescherming, zelfs wanneer ze worden geconfronteerd met de harde realiteit van een wereld in rep en roer.
Dit is een muurschildering voor ieder mens op deze planeet die in angst en onderdrukking moet leven. Stop de bezetting, stop de genocide.

_______________________________________________________________________________________________________________

This started with a message from @saskialienard who was looking for someone to brighten up the ugly gate of the 'Zuidpool' theater. After some messages back and forth, there was a budget and SIMO was contacted. The rest is history....

“Instead of asking about the usual themes, she gave me the opportunity to express our mutual outrage at the state of the world right now. I accepted her request on Saturday, made a quick design on Sunday and had to paint the entire gate in one day, Monday.': says Simon.

“FEAR” encourages viewers to reflect on the inherent human desire for safety, love and protection, even when faced with the harsh realities of a world in turmoil.

This is a mural for every human being on this planet who has to live in fear and oppression. Stop the occupation, stop the genocide.

Created on October 22, 2023
Lange Noordstraat 11, 2000 Antwerpen, België
Navigate
Hunted by Tim.

Marker details

Camera usedOnePlus 10 Pro
Date created2023-10-22T22:00:00.000Z
KeywordsBest of Belgium 2023
OrganizationStreet Art Antwerp
Marker typeartwork
CityAntwerp
CountryBelgium
What3Wordsgiving.typical.pardon