px
'Remove the Skin' is de titel van het creatieve project dat de Ecuadoriaanse kunstenaar Jairo Mena Herrera uitvoerde tijdens zijn verblijf in België. Dit project maakt deel uit van het residentieprogramma 'Art(e) for Community Building' gepromoot door Mundana VZW gevestigd in Antwerpen, geleid door cultureel manager Javier Perugachi en journaliste Lisa Couderé. De residentie van een maand omvat de productie van een openbare muurschildering, een tentoonstelling en een conferentie over het creatieve proces van de kunstenaar en zijn visie op de nieuwe Ecuadoraanse muurschildering. Hij kreeg hulp van zijn vriend Francisco Maturana uit Chili.

"Voor deze muurschildering hebben we het centrum van Antwerpen verkend om een reeks objecten uit verschillende delen van de stad te verzamelen. Deze objecten verwijzen niet naar de geschiedenis van de stad. Ons idee was altijd om de diversiteit van culturen en nationaliteiten die samenleven in de stad te waarderen. We hebben ons laten inspireren door de composities van de traditionele Vlaamse schilderkunst.": deelt de artiest.
De muurschildering toont een huiselijk tafereel waar objecten en producten uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Producten die horen bij de thuissituatie van Belgen en Belgen met een migratieachtergrond. Zo creëerden we een scene die laat zien hoe we ongemerkt leven met dingen die over de hele wereld gemaakt worden. Als we ons hiervan bewust zijn, kunnen we elke persoon waarderen, ongeacht huidskleur, taal, kleding,… en proberen we meer empathisch te zijn.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Remove the Skin" is the title of the creative project that Ecuadorian artist Jairo Mena Herrera executed during his stay in Belgium, this project is part of the residency program 'Art(e) for Community Building' promoted by Mundana VZW based in Antwerp, directed by cultural manager Javier Perugachi and journalist Lisa Couderé. The month-long residency includes the production of a public mural, exhibition and a conference on the artist's creative process and his vision of the new Ecuadorian mural. He got help from his friend Francisco Maturana from Chili.

"For this mural, we discovered the center of Antwerp to collect a series of objects from different parts of the city. These objects do not refer to the history of the city. Our idea was always to value the diversity of cultures and nationalities that live together in the city. We have been inspired by the compositions of traditional Flemish painting.": shares the artist.
The mural shows a domestic scene where objects and products from different parts of the world come together. Products that are part of the home situations of Belgians and migrant Belgians. In this way we created a scene that shows how we live unnoticed with things that are made all over the world. Being aware of this can help us appreciate every person, regardless of their skin color, language, clothing,… and try to be more empathetic.”
Created on August 27, 2022
Constant de Jongstraat 62, 2170 Antwerpen, België
Navigate
Hunted by Tim.

Marker details

Camera usedOnePlus IN2023
Marker typeartwork
CityAntwerp
CountryBelgium
What3Wordsedit.risking.sulk