px
Onderdeel van het Silo Art Tour project

Het oude gemaal in Doesburg staat op een belangrijk kruispunt voor Doesburg en heeft veel betekenis. Het is de plek waar vroeger de handel werd gedreven. Levensmiddelen gingen hier via water aan land en andersom. Het ontwerp van Sidney dat bestaat uit een schildering van een slechtvalk en vissen is gebaseerd op dit kruispunt. Het kunstwerk bevindt zich exact op de plek waar het gemaal land en water met elkaar verbindt. “Een geweldige plek voor een kunstwerk”, benoemt Sidney. “Veel voorbijkomende fietsers en dagjesmensen die afstappen en komen kijken. Aan aandacht voor dit oude gebouw geen gebrek!”

 “Ik zoek altijd een gezonde balans tussen mijn vrije werk en dat wat mij gevraagd wordt te maken. Van zowel de gemeente Doesburg als Rijkswaterstaat waren er wensen, omdat het gemaal een oud monument betreft. In het kunstwerk komt de onder- en bovenwaterwereld samen. Naast de vissen is er gekozen voor een slechtvalk: een soort dat voorkomt in de Fraterwaard, het rivierengebied tussen Doesburg en Dieren, en erg bekend is onder de Doesburgers. De slechtvalk is ook één van mijn favoriete vogels, dus de keuze was snel gemaakt. De vissen vormen overigens geen prooi voor de slechtvalk: deze soorten leven hier naast elkaar.”

“Ik heb geprobeerd om het werk ‘bombastisch te laten sprankelen. Een werk waar men niet omheen kan. Ik gebruik geen spuitbussen maar werk met latexverf, kwast en rollers. Voor dit werk heb ik gebruik gemaakt van drie kleuren: kaki, zwart en goud. Het goudgebruik zal gaan spelen met de omgeving: in de verschillende seizoenen zal het lichtinval anders zijn. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The old pumping station in Doesburg stands at an important crossroads for Doesburg and has a lot of significance. It is the place where trade used to be done. Foodstuffs went to land here via water and vice versa. Sidney's design, which consists of a painting of a peregrine falcon and fish, is based on this intersection. The artwork is located exactly where the pumping station connects land and water. “A great place for a piece of art,” Sidney says. “Lots of cyclists and day trippers passing by who get off and come and have a look. No lack of attention for this old building!”

  “I always look for a healthy balance between my free work and what I am asked to make. There were wishes from both the municipality of Doesburg and Rijkswaterstaat, because the pumping station is an old monument. The underwater and above-water world come together in the artwork. In addition to the fish, a peregrine falcon was chosen: a species that occurs in the Fraterwaard, the river area between Doesburg and Dieren, and is well known among the Doesburgers. The peregrine falcon is also one of my favorite birds, so the choice was made quickly. Incidentally, the fish are not prey for the peregrine falcon: these species live side by side here.”

“I tried to make the work sparkle bombastic. A work that cannot be ignored. I don't use spray cans but work with latex paint, brush and rollers. For this work I used three colors: khaki, black and gold. The use of gold will play with the environment: the incidence of light will be different in the different seasons.
Created on June 30, 2022
Barend Ubbinkweg 11, 6981 EC Doesburg, Nederland
Navigate