px
Project: The Crystal Ship 2023
Cleon Peterson is één van die legendarische street artists die inmiddels de stap heeft gezet naar andere kunstdisciplines. Al blijft hij dus ook aangetrokken tot metershoge muren. De Amerikaan is zichtbaar beïnvloed door Grieks-Romeinse kunst en hij zoekt, net als enkele millennia geleden, vaak zijn heil in geweld en seks. Peterson haalt daarvoor echter evenzeer de mosterd bij onder meer Caravaggio en Goya, alsook in de naar eigen zeggen eenzijdige, heroïsche verslaggeving van geopolitieke en maatschappelijke conflicten. Zijn werk voor The Crystal Ship kwam er met de hulp van de Belgische streetart artiesten Kitsuné en Lobster.
_______________________________________________________________________________________________________________
Cleon Peterson is one of those legendary street artists who has moved on to other art forms. Although, as you can see, he also remains attracted to meter-high walls. The American is visibly influenced by Greco-Roman art. And, just like a few millennia ago, he often seeks refuge in violence and sex. However, Peterson draws equally on Caravaggio and Goya, as well as on what he calls one-sided, heroic media coverage of geopolitical and social conflicts. His work for The Crystal Ship came about with the help of Belgian street artists Kitsuné and Lobster.
Created on April 10, 2023
Tarwestraat 123, 8400 Oostende, Belgium
Navigate
Hunted by Stef.

Marker details

Keywords
Date created2023-04-10T22:00:00.000Z
FestivalThe Crystal Ship 2023
Camera usedSony ILCE-7M2
Artist nationalityUSA
Festival linkhttps://thecrystalship.org
OrganizationAll About Things
Marker typeartwork
CityOostende
CountryBelgium
What3Wordscourier.husbands.buckets