px

"La llum del barri"

Aquest és el resultat del projecte realitzat al barri del Besòs de Barcelona.
Les nenes i nens representats són alumnes de diferents cultures de l'escola que hi ha just davant del mur i que vaig conèixer jugant a la plaça de davant del mural. Mentre queia l'últim raig de llum de la tarda entre els blocs del barri, s'il·luminaven els seus rostres d'una forma especial.

Aquest projecte ha sigut fruit de vàries setmanes de treball d'immersió i investigació amb la comunitat de veïns i veïns, trobades i recull de desenes de fotografies, intercanvi de punts de vista i converses.
L'associació de veïnes i veïns i la comunitat han lluitat, entre moltes altres lluites, per crear un mural que donés visibilitat d'algun aspecte positiu i qualitatiu del territori.

El projecte ha estat guiat per les veïnes Teresa i Asun entre altres juntament amb el comissariat i producció d'Arcadi Poch i l'equip @binomic.cat.
Especial agraïment a la Tere, la Asun, la Aurora, el Casal del barri, l'Arcadi, la Mar i el Jordi de binòmic, als obrers i l'Ibra, el Wedo, la Nami, el Pablo, l'Ariel i totes les veïnes i veïns que han participat i han passat a donar el seu punt de vista durant la realització del projecte.
_________________________________________________________________________________________________________________
This is the result of the project carried out in the Besòs neighborhood of Barcelona.
The girls and boys represented are students from different cultures at the school that is right in front of the wall and that I met playing in the square in front of the mural. As the last ray of afternoon light fell between the blocks of the neighborhood, their faces lit up in a special way.

This project has been the result of several weeks of immersion work and research with the community of neighbors, meetings and collection of dozens of photographs, exchange of points of view and conversations.
The neighborhood association and the community have fought, among many other struggles, to create a mural that would give visibility to some positive and qualitative aspect of the territory.

The project has been guided by the neighbors Teresa and Asun, among others, along with the curation and production of Arcadi Poch and the @binomic.cat team.
Special thanks to Tere, Asun, Aurora, Casal del barri, Arcadi, Mar and Jordi from binomial, to the workers and Ibra, Wedo, Nami, Pablo, Ariel and all the neighbors who have participated and given their point of view during the realization of the project.

Video interview with Slim
Created on May 6, 2023
Carrer de Messina, 11, 08019 Barcelona, Spain
Navigate
Added by the artist.

Marker details

Date created2023-05-06T22:00:00.000Z
Camera usedSony ILCE-6000
Artwork typeMural
Artist nationalitySpain
Artwork styleRealism
OrganizationBinomic
Marker typeartwork
CityBarcelona
CountrySpain
What3Wordsinched.destined.rapid