px

Contemporary Brabo

 Wanneer je de haven van Antwerpen binnenrijdt word je meteen gecharmeerd door een opvallende muurschildering. Daarop staat een moderne versie van Brabo afgebeeld, welke je met open armen ontvangt. De afbeelding van Brabo verwijst in dit kunstwerk tevens naar de verwevenheid van LiNK Engineering Group met Antwerpen en zijn industrie.
 
Om dit monumentale kunstwerk te creëren sloeg LiNK de handen in mekaar met street art organisatie Treepack. Er werd beroep gedaan op Treepack omdat ze doorheen de jaren al talrijke locaties in de haven van Antwerpen hebben getransformeerd met inspirerende murals. Daarnaast kadert deze artistieke ingreep in een recruteringscampagne om geschikt technisch personeel aan te trekken. Het bedrijf Electro Partners, was volledig mee in het verhaal en bood maar al te graag een gevel van hun industrieel gebouw aan als achtergrond voor dit kunstwerk.

LiNK Engineering Group wil met deze campagne niet alleen de huidige werknemers aanspreken, maar wil daarnaast ook een warm welkom heten aan alle nieuwe consultants die zich bij LiNK willen aanbieden.
De figuur van “Brabo” in de muurschildering symboliseert een ingenieur die klaar staat om de boven de haven zwevende technische figuurtjes te ontvangen. 
___________________________________________________________________________________________________________________
When you enter the port of Antwerp you will immediately be charmed by a striking mural. It shows a modern version of Brabo, which you will receive with open arms. The image of Brabo in this artwork also refers to the intertwining of LiNK Engineering Group with Antwerp and its industry. 

To create this monumental work of art, LiNK teamed up with street art organization Treepack. Treepack was called upon because over the years they have transformed numerous locations in the port of Antwerp with inspiring murals. In addition, this artistic intervention is part of a recruitment campaign to attract suitable technical personnel. The company Electro Partners was fully involved in the story and was only too happy to offer a facade of their industrial building as a background for this work of art.

The figure of “Brabo” in the mural symbolizes an engineer ready to receive the technical figures floating above the harbour.
Created on March 24, 2023
Korte Wielenstraat 10, 2030 Antwerpen, België
Navigate
Hunted by Tim.

Marker details

Camera usedOnePlus 10 Pro
Artwork typeMural
Artist nationalityBelgium
Date created2023-03-24T23:00:00.000Z
OrganizationTreepack
Marker typeartwork
CityAntwerp
CountryBelgium
What3Wordsolder.bongo.begins