px

New masculinities

Project: The Crystal Ship 2023

Slim Safont is nog niet zo gek lang met street art bezig, maar hij maakte de afgelopen jaren een flinke opmars in Europa. Terecht, want zijn metershoge schilderijen – hij is beïnvloed door het werk van meesters als Joaquín Sorolla en Anders Zorn – zijn pareltjes. Telkens weer tekent de Spanjaard voor een soort tranche de vie die enorm hard tot de verbeelding spreekt en in dit geval ook – het werk geeft uit op een speelplaats – wil breken met de machocultuur van jongeren. Voor Slim Safont is het duidelijk: ook jongens mogen emoties tonen en troost zoeken bij elkaar.  De muurschildering is bedoeld om de nieuwe mannelijke identiteiten weer te geven die de afgelopen jaren steeds meer zijn gegroeid, grotendeels dankzij het vermogen van de nieuwe generaties om nieuwe gedachten en identiteiten voor te stellen en te verdedigen die breken met de sterk vooraf gedefinieerde hegemonische mannelijkheid. De muurschildering toont drie jonge mannelijke adolescenten die een vriendschappelijke relatie aangaan, maar elkaar een fysiek contact van genegenheid en zorgzaamheid tonen.
Vriendschap tussen jongens heeft de neiging om altijd een barrière of fysieke en emotionele afstand te bewaren als het gaat om het tonen aan de ander.
Met de muurschildering willen we studenten een vorm van mannelijke interactie voorstellen en zichtbaar maken die breekt met het unieke idee van een sterke, dappere en stoere man die zijn gevoelens of kwetsbaarheid niet mag tonen.
_________________________________________________________________________________________________________________
Slim Safont has not been doing street art for very long. Having said that, he has already been making waves in Europe. And rightly so, because his meters-high paintings – influenced by the work of masters such as Joaquín Sorolla and Anders Zorn – are gems. Time and again, the Spaniard draws a kind of tranche de vie that speaks to the imagination and, in this case, also wants to break with the macho culture among adolescents. The work overlooks a playground, and for Slim Safont, it is clear that boys are also allowed to show emotions and seek comfort from each other.  The mural intends to represent the new masculine identities that have been increasingly growing in recent years, largely thanks to the ability of the new generations to propose and defend new thoughts and identities that break with the highly predefined hegemonic masculinity. The mural presents three young male adolescents who establish a friendly relationship but show each other a physical contact of affection and care.
Friendship between boys tends to always maintain a barrier or physical and emotional distance when it comes to showing it to the other.
With the mural, we intend to propose and make visible to students a form of masculine interaction that breaks with the unique idea of a strong, brave and tough man who should not show his feelings or vulnerability. 
 
Created on April 14, 2023
Stuiverstraat 84, 8400 Oostende, België
Navigate
Hunted by Stef.

Marker details

Date created2023-04-14T22:00:00.000Z
FestivalThe Crystal Ship 2023
Camera usedPanasonic DC-S5
Artwork typeMural
Artist nationalitySpain
Artwork styleRealism
Festival linkhttps://thecrystalship.org
OrganizationAll About Things
Marker typeartwork
CityOostende
CountryBelgium
What3Wordsavocado.includes.orchestra