px

Dive into the seagle

EN
The eagle takes center stage in this mural. The eagle is given a surreal approach here by a school of fish that together generate the shape of an eagle. The diver enters into a direct eye-on-eye confrontation with this phenomenon, but this confrontation does not radiate any aggression at all, on the contrary the image gives the viewer strength and reminds him of the unpredictable transformations of our universe. Due to the juxtaposition of flying and swimming and the impact of the small fish that together form a large eagle in relation to the human character, the viewer forgets reality for a moment.
NL
In deze muurschildering staat de arend centraal. De arend krijgt hier een surreële benadering door een school vissen die samen de vorm van een arend genereren. De duiker gaat een rechtstreekse eye on eye confrontatie aan met dit fenomeen, maar die confrontatie straalt totaal geen aggressiviteit uit, integendeel het beeld geeft de kijker kracht en doet hem denken aan de onvoorspelbare gedaantetransformaties van ons universum. Door de juxtapositie van vliegen en zwemmen en de impact van de kleine vissen die samen een grote arend vormen in verhouding tot het menselijk personage, vergeet de kijker even de realiteit.

Created on October 26, 2021
Grote Markt 28, 3200 Aarschot, Belgium
Navigate
Hunted by Treepack ..
Pictures by Manuela Geypen.

Marker details

Camera usedOnePlus IN2013
Date created2021-10-26T22:00:00.000Z
OrganizationTreepack
Marker typeartwork
CityAarschot
CountryBelgium
What3Wordscanine.working.appealed