px

Tour Elentrik - Broedend koppel aan de Schelde

Tijdens de lockdown als gevolg van de coronapandemie, dienden heel wat mensen noodgedwongen thuis te blijven. Hoewel het mentale welzijn van velen hierdoor onder druk kwam te staan (eenzaamheid, ruzies, …), bracht de maatregel paradoxaal genoeg ook mensen dichter bij elkaar. Zo ook bij deze kunstenares uit Temse, wiens band met het kerngezin veel sterker werd. Ontspanning gebeurde vaak in de buitenlucht. In Temse, onlosmakelijk verbonden met de Schelde, is het prachtig wandelen langs de vele slikken en schorren waar verschillende soorten watervogels vertoeven. Dit inspireerde Lieselot tot het ontwerp van een broedend reigerkoppel, dat zijn jongen verzorgt onder een rode avondzon. 
Created on August 25, 2021
Kasteelstraat 39, 9140 Temse, België
Navigate

Hunted by Treepack ..

heavy.manages.bleat