px

De in Hasselt woonachtige kunstenaar Bart Deglin (@bartdeglin), die onder meer al exposeerde in Hasselt, Brussel en Knokke, bracht in 2019 in Runkst zijn eerste grote wandschildering aan.

Deglin haalt zijn inspiratie uit de dagdagelijkse wereld waarin zijn personages vertoeven. De kernboodschap van zijn werk draait rond de verinnerlijking van gevoelens, met onder meer figuren die de toeschouwer nooit recht in de ogen (durven) kijken.

Bart Deglin verstopt ook regelmatig pasteups met miniatuurfiguurtjes uit zijn schilderijen in de Hasseltse binnenstad.


The artist Bart Deglin (@bartdeglin), who lives in Hasselt, and has already exhibited in Hasselt, Brussels and Knokke, painted his first large mural in 2019 in Runkst.

Deglin draws his inspiration from the everyday world in which his characters live. The core message of his work revolves about the internalization of feelings, including figures who never (dare to) look the viewer straight in the eyes.

Bart Deglin also regularly hides pasteups with miniature figures from his paintings in the city center of Hasselt. 

Created on October 3, 2019
Georges Ottenbourgsstraat 6, 3500 Hasselt, Belgien
Navigate
Hunted by Kurt Bosmans.
Pictures by Erwin Tommissen (@erwintommissen), Kurt Bosmans.

Marker details

Artist nationalityBelgium
Surface typeOutdoor wall
Date created2019-10-03T22:00:00.000Z
OrganizationStreet Art Festival
Marker typeartwork
CityHasselt
CountryBelgium
What3Wordsstraw.prepared.museum