px

Rebirth

Millo realiseerde dit werk in het Heempark in Genk voor de Lavazza 2019 kalender in samenwerking met United Nations Environment Programme.

In de vorige eeuw stond Genk bekend om zijn hoge concentratie kolenmijnen waar duizenden immigranten gingen werken. De leefomstandigheden voor de arbeiders en de burgers waren er kritiek. De lucht-, bodem- en watervervuiling was er maximaal.

Toen de regering in de jaren 80 besloot om de mijnen te sluiten, investeerde Genk beetje bij beetje in duurzame ontwikkeling en begon de mijnruimte om te vormen tot groene plekken om het aantal bijen, dat drastisch was afgenomen door de vervuiling, te vergroten.

Nu heeft de stad Genk 69 tuinen waar iedereen zijn eigen biologisch voedsel kan verbouwen en waar bijen zich kunnen verspreiden. Een wedergeboorte als het ware, vandaar de titel 'Rebirth'.

-----------------------------------------------------------

Millo realised this work in Heempark in Genk for the Lavazza 2019 calendar in collaboration with United Nations Environment Programme.

In the last century, Genk was known for its high concentration of coal mines where thousands of immigrants went to work. Living conditions for the workers and citizens there were critical. Air, soil and water pollution were at a maximum there.

When the government decided to close down the mines in the 1980s, Genk invested little by little in sustainable development and started converting the mining space into green spaces to increase the number of bees, which had declined drastically due to pollution.

Now the city of Genk has 69 gardens where everyone can grow their own organic food and where bees can proliferate. A rebirth as it were, hence the title ‘Rebirth’.

Created on November 21, 2018
Hoogzij 7, 3600 Genk, België
Navigate
Hunted by Tim Marschang.
Pictures by Erwin Tommissen (@erwintommissen), Tim Marschang.

Marker details

Camera usedONEPLUS A5010
Artist nationalityItaly
Date created2018-11-21T23:00:00.000Z
Marker typeartwork
CityGenk
CountryBelgium
What3Wordsarea.assure.dampen