px

Mother's Arms

Curated by Artscape festival

This mural responds to the themes that emerged during workshops will local school children about what the area means to them, the general theme was 'togetherness'. The mural captures this sense of togetherness, points to the history of the building which used to be a textiles factory, and blends into the colours of the surrounding space. 

 During the autumn, Stena Fastigheter collaborated with its tenants at the Trikåfabriken and students from Möllevångsskolan in Malmö on a joint work of art, a mural that was officially inaugurated today.

"Our ambition is to create an inclusive meeting place that promotes the community that exists in the area. In addition to the artwork, the place is physically also designed in a way that invites meetings. It has previously been a backyard which we now want to turn into a living front." says Sofia Lagerblad, business development manager at Stena Fastigheter Malmö.

The mural, which is a collaborative project between Artscape, Stena real estate, Möllevångsskolan and BID Möllevången, is signed by the British artist Eloise Gillow. At the beginning of October, she herself was on site in Malmö to complete the large-scale mural artwork that now adorns Trikåfabriken's courtyard. Both Trikåfabriken's tenants and eighth graders at Möllevångsskolan, which is located next to each other, have been involved in influencing the choice of work and artist.

- They have all had to come up with ideas for how the motif could look, including in the form of images and text. Precisely the co-creation and participation was one of the cornerstones to succeed in creating a place that many can feel a sense of belonging to. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Under hösten har Stena Fastigheter samarbetat med sina hyresgäster på Trikåfabriken och elever från Möllevångsskolan i Malmö kring ett gemensamt konstverk, en muralmålning som officiellt invigdes idag.

– Vår ambition är att skapa en inkluderande mötesplats som främjar den gemenskap som finns i området. Utöver konstverket är platsen rent fysiskt också utformad på ett sätt som bjuder in till möten. Det har tidigare varit en bakgård som vi nu vill vända till en levande framsida, säger Sofia Lagerblad, affärsutvecklingschef på Stena Fastigheter Malmö.

Väggmålningen, som är ett samverkansprojekt mellan Artscape, Stena fastigheter, Möllevångsskolan och BID Möllevången, är signerat den brittiska konstnären Eloise Gillow. I början av oktober var hon själv på plats i Malmö för att fullborda det storskaliga muralkonstverket som nu pryder Trikåfabrikens innergård. Både Trikåfabrikens hyresgäster och åttondeklassare till Möllevångsskolan som ligger vägg i vägg, har varit med och påverkat valet av verk och konstnär.

– De har alla fått komma med idéer till hur motivet kan se ut, bland annat i form av bild och text. Just medskapandet och delaktigheten var en av grundbultarna för att lyckas skapa en plats som flera kan känna samhörighet till. 
 
Att det blev just den gamla Trikåfabriken, som omvandlats till kontorslokaler, var ett självklart val, menar Sofia Lagerblad.

– Detta är en etablerad del av stan med mycket historisk bebyggelse, Trikåfabriken inkluderad, och som nu är under omdaning. Vi har ett pågående arbete här, där vi nu satsar för att tillföra nya grepp till ett område som inte fått så mycket omtanke de senaste åren. 

Created on October 11, 2022
Monbijougatan 17, 211 53 Malmö, Zweden
Navigate
Hunted by Tim.
Pictures by provided by the artist.

Marker details

Marker typeartwork
CityMalmö
CountrySweden
What3Wordspiles.clerics.trailer