pxpxBack
Created on August 24, 2023
Rondeweg, 1800 Vilvoorde, Belgium
Navigate

In de loop der jaren heeft Mechelaar Gijs Vanhee zijn kunst verfijnd en aangepast, resulterend in een boeiende ontwikkeling die getuigt van zijn artistieke groei en voortdurende zoektocht naar expressie. Onder de Europabrug zien we een ouder werk van hem. Toen tekende Vanhee graag mutanten: vaak waren het kruisingen tussen vissen en vogels. Vaak beperkte hij zich tot de schakering van één kleur. Tegenwoordig maakt Vanhee verhalende tekeningen in zwart-wit, waarin vogels een hoofdrol spelen. Daarbij hanteert Vanhee het antropomorfisme: het toekennen van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke wezens. De vogels van Vanhee (freebirds, zoals hij ze noemt) bespelen muziekinstrumenten, surfen of drinken koffie. De ene keer met inkt op papier, de andere keer met verf op muren. Vaak vertelt het kunstwerk een anekdote of refereert het naar lokale verhalen om de details in te vullen.  Naast tekenen, cureert Vanhee ook Street Art festivals. Zo organiseerde hij in Mechelen in 2014-2015 het evenement “Mechelen muurt” en “Mechelen Muurt 2.0” in 2021, waarbij kunstenaars uit binnen- en buitenland gebouwen onder handen namen met verfborstel en spuitbus.
---------------------------------------------------------
Over the years, Mechelaar Gijs Vanhee has refined and adapted his art, resulting in a fascinating development that testifies to his artistic growth and continuous search for expression. We see an older work of his under the Europa Bridge. At that time, Vanhee liked to draw mutants: they were often crosses between fish and birds. He often limited himself to the shade of one color. Nowadays Vanhee makes narrative drawings in black and white, in which birds play a leading role. Vanhee uses anthropomorphism: attributing human qualities to non-human beings. Vanhee's birds (freebirds, as he calls them) play musical instruments, surf or drink coffee. Sometimes with ink on paper, other times with paint on walls. Often the artwork tells an anecdote or refers to local stories to fill in the details. In addition to drawing, Vanhee also curates Street Art festivals. For example, he organized the event “Mechelenmuurt” in Mechelen in 2014-2015 and “Mechelen Muurt 2.0” in 2021, in which artists from home and abroad tackled buildings with a paint brush and spray can.

Gijs Vanhee—Untitled
Hunted by Visit Vilvoorde.

Marker details

Marker typeartwork
CityVilvoorde
CountryBelgium
What3Wordsafford.remover.racing