pxpxBack
Created on March 14, 2024
Rondeweg 2, 1800 Vilvoorde, Belgium
Navigate

NEDERLANDS - De tentoonstelling Tuchthuis AR wil het Tuchthuis toegankelijk maken aan de hand van augmented reality en kunst. Augmented reality voegt via je telefoon of tablet een laag toe aan de realiteit. Zonder een voet binnen te zetten in het gebouw maak je kennis met de architectuur van Laurent-Benoît Dewez en de intrigerende verhalen

"Mijn inspiratie voor de schets was het audiofragment. Ik noteerde enkele kernwoorden zoals “duisternis”, “tellen”, “de maan” en “donkere wolken”. De drempel waar het licht onderdoor scheen, greep mijn aandacht. Toen ik de foto van de keerwand zag, stond er ook zo een bakstenen blok onder. Het leek me interessant om dit uit te spelen: die spanning tussen het licht en het duister. Ik zag op de website ook enkele foto’s staan van de omgeving en trok deze lijn ook door naar de achterkant van de keerwand. In de uiteindelijke uitvoering is het de bedoeling om de vormen in elkaar te laten overvloeien met behulp van de verf. Schaduwen, lichtinval, en die drempel spelen een centrale rol. Dit contrast keert terug in de verfkleuren. Het blok is donker, zoals de gevangenschap voor het personage. Er is echter wel nog hoop op vrijheid: de gele streep licht."

ENGLISH - The 'Tuchthuis' AR exhibition aims to make the 'Tuchthuis' accessible using augmented reality and art. Augmented reality adds a layer to reality via your phone or tablet. Without setting foot in the building, you will become acquainted with the architecture of Laurent-Benoît Dewez and the intriguing stories

"My inspiration for the sketch was the audio fragment. I wrote down some key words such as “darkness”, “counting”, “the moon” and “dark clouds”. The threshold through which the light shone grabbed my attention. When I saw the photo of When I saw the retaining wall, there was also a brick block underneath. I thought it would be interesting to play this out: that tension between light and darkness. I also saw some photos of the area on the website and continued this line to the back of the retaining wall. In the final version, the intention is to allow the shapes to flow into each other using the paint. Shadows, light and the threshold play a central role block is dark, like the captivity for the character. However, there is still hope for freedom: the yellow stripe is light."

Chiara Daneels—UntitledChiara Daneels—Untitled
Hunted by New User.

Marker details

Marker typeartwork
CityVilvoorde
CountryBelgium
What3Wordsjump.gulped.terminal