pxpxBack
Created on November 16, 2023
Merellaan 17, 3500 Hasselt, België
Navigate

Drive safe, think of me

Muurschildering uit november 2023, voor SAGA (de opvolger van Street Art Festival).

De Nederlanders Telmo Pieper en Miel Krutzmann vormen sinds 2007 samen Telmo Miel. Dit creatieve duo maakt wereldwijd gigantische murals die gekenmerkt worden door hun indrukwekkende creativiteit, humor en felle kleurgebruik. Telmo Miel’s street art is uniek dankzij de combinatie van hun twee verschillende stijlen. De stijl van Miel is eerder romantisch met pittoreske elementen, terwijl Telmo op zijn beurt dan weer meer humoristisch en provocatief te werk gaat.

Het werk focust op de levensloop en de keuzes die onderweg gemaakt worden. In het leven moet je nemen wat nodig is en geven wat gevraagd wordt.

De titel refereert aan een conversatie die Miel Krutzmann vaak met zijn moeder voert, waarbij hij zegt 'Rijd veilig' en zij antwoordt: 'Denk aan mij'.

De muurschildering werd uiteindelijk volledig met spuitbussen heraangebracht, aangezien de oorspronkelijk gebruikte klassieke verftechniek niet bestand bleek tegen de aanhoudende regenachtige weersomstandigheden. Door het herfstige weer moesten sommige bloemen tot vier keer opnieuw worden overschilderd.

Je kan deze muur gaan bewonderen aan ontmoetingscentrum ‘De Hazelaar’ in de Banneuxwijk.
------------------------------------------------------------
Wall painted in November 2023, for SAGA (the successor to Street Art Festival).

The Dutchmen Telmo Pieper and Miel Krutzmann have formed Telmo Miel together since 2007. The creative duo creates impressive murals worldwide that are characterized by their immense creativity, humor and bright use of color.

Telmo Miel’s style is unique thanks to the combination of their two different styles. Miel’s style is more romantic with picturesque elements, while Telmo in turn is more humorous and provocative.

The work focuses on life’s journey and the choices made along the way. In life you have to take what’s needed and give what’s asked in return.

The title refers to a conversation that Miel Krutzmann often has with his mother, where he says: ‘Drive safe’, and she replies: ‘Think of me’.

The mural was ultimately reapplied entirely with spray cans, as the originally planned classical painting technique proved unable to withstand the persistent rainy weather conditions. Due to the autumn weather, some flowers had to be repainted up to four times.

You can admire this wall at meeting center ‘De Hazelaar’ in the Banneux district.

Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me Telmo Miel—Drive safe, think of me
Hunted by Erwin Tommissen.
Pictures by Erwin Tommissen (@erwintommissen).

Marker details

Date created2023-11-16T23:00:00.000Z
Artist nationalityThe Netherlands
Surface typeOutdoor wall
Buildingmeeting center
OrganizationSAGA
Marker typeartwork
CityHasselt
CountryBelgium
What3Wordsvisions.codes.zebra