pxpxBack
Created on June 18, 2022
Hendrik Figeeweg 4, 2031 BJ Haarlem, Nederland
Navigate

Global Sewing

 Global Industrial Sewing Machines, sinds 1983 gevestigd in de Waarderpolder, verkoopt wereldwijd naaimachines. Sinds kort prijkt aan de muren van de fabriek twee bijzondere muurschilderingen: die van Sidney Waerts zit aan de binnenzijde van de fabriek, die van Said Kino aan de Spaarnezijde.

Het is het zesde buitenproject van Sidney in Haarlem, zijn werk hier leverde hem een uitnodiging op om te komen praten. Het verhaal is opgedeeld in fragmenten: van vroeger, via het heden, naar de toekomst. Sidney: “Door het grote aantal vierkante meters heb ik collega-kunstenaar Said Kinos gevraagd mij te helpen. Mijn werk is meer verhalend, dat van Said vrij complex. Het naast elkaar staan van twee stijlen vonden Frans en Maarten interessant.

We zien een oud naaiatelier, waar de dames aan het werk zijn achter hun oude naaimachines. Via de jurk van het klassieke meisje gaan we door naar garen, dat weer verbonden wordt met het beeld van een Global naaimachine. Het heden laat een naaiatelier uit India zien dat gekoppeld zit aan een beeld van een sportschoen. Voor de sportschoen worden mallen gemaakt die weer op de achtergrond te zien zijn. Een rol garen als een soort ruimtecapsule neemt de kijker mee naar het Global logo, dat oplicht uit een achtergrond van planeten. Een robotarm hangt in beeld om de laatste link te leggen met de toekomst. Dan zullen mensenhanden misschien niet meer nodig zijn. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global Industrial Sewing Machines, located in the Waarderpolder since 1983, sells sewing machines worldwide. Two special murals have recently adorned the walls of the factory: that of Sidney Waerts is on the inside of the factory, that of Said Kino on the Spaarne side.

It is Sidney's sixth outdoor project in Haarlem, and his work here earned him an invitation to come and talk. The story is divided into fragments: from the past, through the present, to the future. Sidney: “Due to the large number of square meters, I asked fellow artist Said Kinos to help me. My work is more narrative, Said's quite complex. Frans and Maarten found the juxtaposition of two styles interesting.

We see an old sewing workshop, where the ladies are working behind their old sewing machines. Through the classic girl's dress, we move on to yarn, which in turn is connected to the image of a Global sewing machine. The present shows a sewing workshop from India linked to an image of a sports shoe. Molds are made for the sports shoe, which can be seen in the background. A roll of yarn like a space capsule takes the viewer to the Global logo, which lights up from a background of planets. A robot arm hangs in the picture to make the last link with the future. Then human hands may no longer be needed.
Sidney Waerts—Global Sewing
Hunted by Tim.
Pictures by provided by the artist.

Marker details

Date created2022-06-18T22:00:00.000Z
Marker typeartwork
CityHaarlem
CountryNetherlands
What3Wordssailing.tools.held