pxpxBack
Created on March 21, 2021
Vosseschijnstraat 46, 2030 Antwerpen, België
Navigate

Benjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack

Winter 7:00 PM


Together with Euroports, one of the largest logistics companies in the port, Port of Antwerp puts the spotlight on all the people who work in the port in an inspiring way. This part of the harbor will be brightened up by the impressive 200-meter-long facade. The creative aspect was provided by Treepack, a specialist in painting public and commercial spaces.
 
Connecting city and port
The impressive eye-catcher shows in a unique way what both companies stand for: sustainability, diversity and connection. A motley sandpiper (bird) represents the local fauna and flora, while "De Waterbus" and an inland vessel represent the mobility in the port. The Antwerp skyline, the MAS and the Port House are also depicted, creating the link between port and city. The people are central in the artwork, as they are the ones who make the harbor run. From dock worker to boatman and from captain to passr by, they are all part of the Antwerp port and deserve a place.

Harbor alderman Annick De Ridder: "Thanks to this creative project, we not only attract the attention of the dock workers, but it also creates more connections with the inhabitants of the city. Our 3 pillars - sustainability, diversity and connection - are also brought froward by means of the various components and this shows what we stand for as a port company. It undoubtedly adds something to our port. "

"For this art project we went looking for artists who focus on biodiversity, society and sustainability. That led us to choose the artists of Harmonia Gama. They combine abstract and contemporary art and visualize the link between the harbor in the mural. the living environment and people ", say Treepack experts. 
 
And the name? 'Winter 7:00 PM' is inspired by some of the dramatic sunsets the artists experienced on the wall. The beautiful colors coincided perfectly with the Indian summer atmosphere of the artwork itself. Given the period of the placement of the artwork and the time of the dramatic skies, this name has stuck. Immediately an indication of when you can best enjoy this spectacle.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samen met Euroports, één van de grootste logistieke bedrijven in de haven, zet Port of Antwerp de haven en alle mensen die er werken op een inspirerende manier in de kijker. Dit deel van de haven zal door de indrukwekkende 200 meter lange gevel opgefleurd worden. Het creatieve luik werd voorzien door Treepack, specialist in het beschilderen van publieke en commerciële ruimtes. Het kunstwerk zal tevens te vinden zijn op de gratis street art cities app. 

Verbinden van stad en haven
De imposante eyecatcher toont op een unieke manier waar beide bedrijven voor staan: duurzaamheid, diversiteit en verbinding. Een bonte strandloper (vogel) staat voor de lokale fauna en flora, terwijl DeWaterbus en een binnenvaartschip de mobiliteit in de haven representeren. De skyline van Antwerpen, het MAS en het Havenhuis worden ook afgebeeld, waardoor de link tussen haven en stad wordt gemaakt. Centraal in het kunstwerk staan de mensen, aangezien zij diegene zijn die de haven doen draaien. Van havenarbeider tot bootman en van kapitein tot recreant, ze vormen allemaal onderdeel van de Antwerpse haven en verdienen een plaats op de gevel.

Havenschepen Annick De Ridder: ‘Dankzij dit creatief project trekken we niet alleen de aandacht van de havenarbeiders, maar het creëert ook meer connectie met de inwoners van de stad. Onze 3 pijlers - duurzaamheid, diversiteit, en verbinding - komen door middel van de verschillende onderdelen ook mooi naar voren en dit laat zien waar wij voor staan als havenbedrijf. Het voegt ongetwijfeld iets toe aan onze haven.’

"Voor dit kunstproject zijn we opzoek gegaan naar artiesten die zich focussen op biodiversiteit, samenleving en duurzaamheid. Dat bracht ons op de keuze voor de artiesten van Harmonia Gama. Zij combineren abstracte en hedendaagse kunst en visualiseren in de muurschildering de link tussen de haven, de leefomgeving en de mens", aldus de experts van Treepack.
 
En de naam? 'Winter 7:00 PM' is geïnspireerd op een aantal dramatische zonsondergangen die de artisten hebben beleefd aan de muur. De prachtige kleuren vielen perfect samen met de indian summer sfeer van het kunstwerk zelf. Gezien de periode van de plaatsing van het kunstwerk en het tijdstip van de dramatische luchten is deze naam blijven hangen. Meteen een indicatie voor wanneer je het best van dit spektakel kan genieten.


Benjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PMBenjamin Duquenne, Nean, Adrien Roubens, Harmonia Gama, Treepack—Winter 7:00 PM

Hunted by Tim Marschang. Pictures by Manuela Geypen.