pxpxBack
Created on August 1, 2022
Kaszubska 3, 52-007 Wrocław, Polska
Navigate

Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza

Angels from Nadodrze will still grow wings
krzysztof Czaja— Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza krzysztof Czaja— Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza

Pictures by Teresa Radek; on instagram: @teresa_radek.