pxpxBack
Created on April 22, 2023
Rúa Río Limia, 9, 15007 A Coruña, Spanje
Navigate

O XOGO

For the first edition of Istmo Fest.
A unión entre a a arte e a rúa, a conexión entre a cidade histórica e os barrios.
Comeza a primeira edición do proxecto de arte urbana de A Coruña que achegará varias intervecións muralísticas dirixidas a construír un gran galería de arte pública na cidade.
6 intervencións murais en 6 localizacións diferentes da cidade, que axudarán á rexeneración e a dinamización das zonas nas que se leven a cabo, facendo que tanto a poboación local coma os visitantes,  adquiran un incentivo para visitar e desfrutar por medio da arte urbana desas zonas a priori menos visitadas. 

 Pode que Alba nos esté tentando trasladar a algún momento da súa infancia con esta evocadora imaxe… Quén sabe? Sen dúbida os dous cans protagonistas desprenden unha descarada alegría inmersos neste ambiente bucólico.  Como unha polaroid no noso recordo dun día calquera á entrada ou á saída da escola, correndo á par coa túa mellor amiga entre euforia, felicidade, rifirrafes e xogos. Unha imaxe impresionista dunha estampa pracentera, sutil e aberta, coa perfecta ambigüidade para dar os bos días cada mañá á rapazada do CEIP Rosalía de Castro do barrio da Sagrada Familia.  
____________________________________________________________________________________________________________________
 Istmo Fest
The union between art and the street, the connection between the historic city and the neighborhoods.
The first edition of the urban art project of A Coruña begins, which will bring several mural interventions aimed at building a large public art gallery in the city.
6 mural interventions in 6 different locations in the city, which will help the regeneration and dynamism of the areas in which they are carried out, making both the local population and visitors acquire an incentive to visit and enjoy through urban art those areas priori least visited. 

Maybe Alba is trying to transport us to some moment of his childhood with this evocative image... Who knows? Undoubtedly, the two protagonist dogs give off an unabashed joy immersed in this bucolic environment. Like a polaroid in our memory of any day at the entrance or exit of school, running alongside your best friend amidst euphoria, happiness, giggling and games. An impressionist image of a pleasurable, subtle and open print, with the perfect ambiguity to say good morning to the girls of CEIP Rosalía de Castro in the Sagrada Familia neighborhood.
Alba Fabre—O XOGO
Hunted by Tim.

Marker details

Camera usedSony ILCE-7M3
Marker typeartwork
CityLa Coruña
CountrySpain
What3Wordsrevisit.washed.wades