pxpxBack
Created on April 22, 2023
Rúa Alcalde Peñamaría de Llano, 7, 15010 A Coruña, Spanje
Navigate

REFUXIO

 For the first edition of Istmo Fest.
A unión entre a a arte e a rúa, a conexión entre a cidade histórica e os barrios.
Comeza a primeira edición do proxecto de arte urbana de A Coruña que achegará varias intervecións muralísticas dirixidas a construír un gran galería de arte pública na cidade.
6 intervencións murais en 6 localizacións diferentes da cidade, que axudarán á rexeneración e a dinamización das zonas nas que se leven a cabo, facendo que tanto a poboación local coma os visitantes,  adquiran un incentivo para visitar e desfrutar por medio da arte urbana desas zonas a priori menos visitadas. 
 
O artista italiano explora unha vez máis o potencial das letras, rompendo coa forma tipográfica xenérica, estilízándoa, abstraéndoa e dándolle volume máis aló da súa mera función semántica para xogar co entorno no que se empraza cada peza, neste caso a famosa praza das Conchiñas. 
 
O mural de Iria forma parte dunha serie de ilustracións e murais que ven desenvolvendo na súa ultima etapa creativa, na que reflexiona e nos mergulla no mundo da maternidade, amosándoo dende diferentes prismas e puntos e vista, abarcando a complexa tarefa da crianza. 

Neste mural profundiza nese proceso vital, simbolizado a través dun animal antropomórfico, neste caso o teixugo, retratado nunha actitude agarimosa coa súa cria e que simboliza a importancia dos coidados e da nosa relación e conexión coa natureza.  Unha boa conxunción de temática e contexto para a situación do mesmo, xa que a obra atópase nunha das paredes do colexo María Barbeito, no barrio de Agra, dando a benvida a nais, pais e crianzas cada mañá. 
__________________________________________________________________________________________________________________
 Istmo Fest
The union between art and the street, the connection between the historic city and the neighborhoods.
The first edition of the urban art project of A Coruña begins, which will bring several mural interventions aimed at building a large public art gallery in the city.
6 mural interventions in 6 different locations in the city, which will help the regeneration and dynamism of the areas in which they are carried out, making both the local population and visitors acquire an incentive to visit and enjoy through urban art those areas priori least visited. 

Iria's mural is part of a series of illustrations and murals that she has been developing in her last creative stage, in which she reflects and immerses us in the world of motherhood, showing it from different prisms and points of view, covering the complex task of parenting.

In this mural, he deepens that vital process, symbolized through an anthropomorphic animal, in this case the badger, portrayed in a loving attitude with his young and which symbolizes the importance of care and our relationship and connection with nature. A good conjunction of theme and context for the situation of the same, since the work is on one of the walls of the María Barbeito school, in the Agra neighborhood, welcoming mothers, fathers and children every morning.
Iria Fafián—REFUXIO
Hunted by Tim.

Marker details

Camera usedSony ILCE-7M3
Marker typeartwork
CityLa Coruña
CountrySpain
What3Wordsposter.snored.tile