pxpxBack
Created on October 14, 2022
Oude Luikerbaan 81, 3500 Hasselt, Belgium
Navigate

Diversivisieteit

UCLL Hasselt pakt uit met dit street art werk om studenten, voorbijgangers en docenten met elkaar te verbinden.

De muurschildering is een uithangbord van de visie van de hogeschool: 'iedereen is welkom op onze campus'. Het doel is niet alleen om studenten, docenten en medewerkers met elkaar te verbinden, maar ook om elke passant te inspireren.

Het kunstwerk 'Diversivisieteit' van Treepack draagt het thema ‘diversiteit’ uit. Verschillende mensen worden fragmentarisch in beeld gebracht binnen een abstract artistieke compositie. Er is bewust gekozen om verscheidene doelgroepen in beeld te brengen.

Het geheel kan geïnterpreteerd worden als een puzzel. Zo kan je een hand zien van een ouder persoon en een portret van een kind: allemaal doelgroepen die rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden zijn aan de campus. In verscheidene graduaats- en bacheloropleidingen worden studenten namelijk klaargestoomd voor het brede sociale werkveld zoals jeugdzorg, leefgroepwerking en armoedezorg.


UCLL Hasselt unpacks with this street art work to connect students, passers-by and lecturers.

The mural is a signboard of the college's vision: 'everyone is welcome on our campus'. The aim is not only to connect students, faculty and staff but also to inspire every passer-by.

Treepack's artwork 'Diversivisieteit' carries the theme of diversity. Different people are depicted fragmentarily within an abstract artistic composition. A conscious choice was made to depict several target groups.

The whole can be interpreted as a puzzle. You can see a hand of an older person and a portrait of a child: all target groups directly and indirectly connected to the campus. In several graduate and bachelor programmes, students are in fact prepared for the broad social work field such as youth care, community work and poverty care.

Treepack—DiversivisieteitTreepack—DiversivisieteitTreepack—Diversivisieteit
Hunted by Erwin Tommissen.
Pictures by Erwin Tommissen (@erwintommissen).

Marker details

Date created2022-10-14T22:00:00.000Z
OrganizationTreepack
Marker typeartwork
CityHasselt
CountryBelgium
What3Wordsswear.minerals.crawling