pxpxBack
Created on August 26, 2020
Ankerstraat 414, 3500 Hasselt, België
Navigate

Muurschildering uit 2020 voor Street Art Festival.

Van kindsbeen af aangetrokken tot elke vorm van artistieke expressie, richt Iota zich tot de teken- en schilderkunst en vindt er al snel haar favoriete thema: het portret. Het onder de knie krijgen van uiteenlopende technieken stelt haar met de loop der jaren in staat om er een meer persoonlijke vorm van te verkennen en te ontwikkelen.

De insteek om het portret te behandelen van binnenuit, vanuit een beweging, een gelaatsuitdrukking of een emotie, is kenmerkend voor haar werk.

Daarbij tracht ze zo veel mogelijk abstractie te maken van een welomlijnd gezicht, om de toeschouwer ertoe te brengen zich met zijn werken te identificeren en zijn werken aan te voelen.”

Het werk aan de linkerzijde van is van Sokar Uno.


Wall painted in 2020 for Street Art Festival

Attracted to any form of artistic expression from childhood, Iota turns to drawing and painting and soon finds her favourite theme: portraiture. Mastering a variety of techniques allows her to explore and develop a more personal form of them over the years.
The approach of treating the portrait from the inside, from a movement, a facial expression or an emotion, is characteristic of her work.
In doing so, she tries to abstract as much as possible from a well-defined face, in order to lead the viewer to identify with his works and to feel his works."

The mural on left side was painted by Sokar Uno.

Iota—UntitledIota—UntitledIota—UntitledIota—UntitledIota—Untitled
Hunted by Kurt Bosmans.
Pictures by Erwin Tommissen (@erwintommissen), kurt bosmans.

Marker details

Artist nationalityBelgium
Surface typeOutdoor wall
Date created2020-08-26T22:00:00.000Z
OrganizationStreet Art Festival
Marker typeartwork
CityHasselt
CountryBelgium
What3Wordstonight.thank.hushed