pxpxBack
Created on May 17, 2024
Rustoordstraat 3, 2170 Antwerpen, Belgium
Navigate

The Lion and the Rat

De Luikse kunstenaar @noir_artist keerde vanuit zijn atelier terug naar de straat om zijn interpretatie te creëren van een fabel verteld door Aesopus.

Heb je het verhaal over de Leeuw en de Rat gehoord?Er was eens een gelukkige rat, die droomde van grote dingen die zouden gebeuren, toen hij plotseling oog in oog stond met een leeuw, de koning der dieren. In de veronderstelling dat zijn nummer werd afgeroepen, stond de rat als een hert in de koplampen te staren, maar de leeuw liet hem gaan en dacht: "Ik kan van elk dier ter wereld mijn prooi maken. Waarom zou je je dan tegoed doen aan een kleine rat?". De rat vluchtte naar de vrijheid, maar de leeuw zou snel leren dat zelfs de sterksten hun gelijke kunnen ontmoeten.

Toen hij vast kwam te zitten in een jagersnet en zichzelf niet kon bevrijden, wat het ook was, toen passeerde de rat, en hij vergat de vriendelijkheid van de leeuw niet en zette zijn tanden in het net en binnen enkele minuten kon de leeuw vrij rondlopen opnieuw.

Een goede daad is nooit zonde!

Een meesterlijke interpretatie van dit eeuwenoude verhaal, en heb je die kleine verwijzing naar een van de grootste straatartiesten van vandaag opgemerkt...

Tijdens de editie van 2024 van het Mark'Em-festival waren 7 artiesten te gast op een 40 meter lange muur op de parking van de plaatselijke bibliotheek, ze inspiratie vonden in de fantastische wereld van fabels en mythen.

______________________________________________________________________________________________________________

LIÈGE based artist Noir retuned to the streets from his studio to create his take on a fable told by Aesopus.

Have you heard the tale about the Lion and the Rat?
Once upon a time there was a happy rat, dreaming of big things to happen when all of a sudden it stood eye to eye with a lion, the king of animals. Thinking his number was called , the rat stood staring like a deer in the headlights but the lion let him go, thinking: "I can make any animal in the world my prey. Then why feast on a little rat?". The rat fled to freedom, but the lion would quickly learn that even the strongest can meet their match.
When he got stuck in a hunter's net, and couldn't free himself no matter what it was then that the rat passed, and it didn't forget the lion's kindness and sunk his teeth in the net and within minutes the lion could roam free again.
A good deed is never a waste!

A masterful interpretation of this ancient tale, and did you notice that little reference to one of the greatest street artists today......

The 2024 edition of the Mark'Em festival hosted 7 artists on a 40 m long wall on the parking lot of the local library, finding inspiration in the fantastic world of fables and myths.

NOIR—The Lion and the RatNOIR—The Lion and the RatNOIR—The Lion and the RatNOIR—The Lion and the RatNOIR—The Lion and the Rat
Hunted by Tim.

Marker details

Camera usedOnePlus 10 Pro
Date created2024-05-17T22:00:00.000Z
FestivalMark'em Festival
KeywordsBest of Belgium 2024
OrganizationStreet Art Antwerp
Marker typeartwork
CityAntwerp
CountryBelgium
What3Wordsprowess.breathed.torched