pxpxBack
Created on May 17, 2024
Rustoordstraat 3, 2170 Antwerpen, Belgium
Navigate

Kitsune - Soulfox

Tijdens de editie van 2024 van het Mark'Em-festival waren 7 artiesten te gast op een 40 meter lange muur op de parking van de plaatselijke bibliotheek, ze inspiratie vonden in de fantastische wereld van fabels en mythen.

In de Japanse folklore zijn 'kitsune' vossen die paranormale vermogens bezitten die toenemen naarmate ze ouder en wijzer worden. Volgens de folklore kunnen de Kitsune-vossen mensen betoveren, hebben ze het vermogen om van vorm te veranderen in menselijke of andere vormen, en om mensen te misleiden of voor de gek te houden. Terwijl sommige volksverhalen spreken over Kitsune die dit vermogen gebruikt om anderen te misleiden – zoals vossen in de folklore vaak doen – portretteren andere verhalen hen als trouwe bewakers, vrienden en minnaars.

Hoe meer staarten een kitsune heeft (ze kunnen er wel negen hebben), hoe ouder, wijzer en krachtiger hij is.

Volgens de kunstenaar: "De witte vos is een natuurgeest die zichzelf van tijd tot tijd laat zien, wanneer je hem nodig hebt, niet wanneer je hem verwacht! Ik schilder dieren als manifestaties van de natuur en herinner je eraan hoe krachtig deze is. De mensheid ontkent dat oorsprong, draait allemaal om controle, het creëren van problemen en de natuur stroomt gewoon, oplossingen verschijnen, deuren gaan voor je open, er bestaat niet zoiets als een doodlopende weg... het gaat allemaal over verrast, verbaasd en herboren worden keer op keer... wanneer je in twijfel, open gewoon je ogen."

______________________________________________________________________________________________________________

The 2024 edition of the Mark'Em festival hosted 7 artists on a 40 m long wall on the parking lot of the local library, finding inspiration in the fantastic world of fables and myths.

In Japanese folklore, 'kitsune' are foxes that possess paranormal abilities that increase as they get older and wiser. According to folklore, the kitsune-foxes can bewitch people, they have the ability to shapeshift into human or other forms, and to trick or fool human beings. While some folktales speak of kitsune employing this ability to trick others—as foxes in folklore often do—other stories portray them as faithful guardians, friends, and lovers.

The more tails a kitsune has—they may have as many as nine—the older, wiser, and more powerful it is.

According to the artist: "The white fox is a nature spirit showing himself from time to time, when you need it, not when you expect it! I paint animals as manifestations of nature, reminding you how powerful it is. Mankind, denying it’s origins, is all about control, creating problems and nature is just flowing, solutions appearing, doors opening in front of you, there’s no such thing as a dead end….it’s all about being surprised, amazed and reborn again and again… when in doubt, just open your eyes."

Mr.X—Kitsune - SoulfoxMr.X—Kitsune - SoulfoxMr.X—Kitsune - SoulfoxMr.X—Kitsune - SoulfoxMr.X—Kitsune - SoulfoxMr.X—Kitsune - SoulfoxMr.X—Kitsune - SoulfoxMr.X—Kitsune - Soulfox
Hunted by Tim.

Marker details

KeywordsBest of Belgium 2024
Date created2024-05-17T22:00:00.000Z
FestivalMark'em Festival
Camera usedOnePlus 10 Pro
OrganizationStreet Art Antwerp
Marker typeartwork
CityAntwerp
CountryBelgium
What3Wordsshirts.sensible.flukes